Com a professionals de la gestió que som, i amb el nostre equip de professionals de l’esport, oferim als Clubs ajuda en la gestió de la seva àrea esportiva.

Els aspectes sobre els quals incidim per optimitzar l’àrea esportiva són:
– Unificació de la metodologia d’entrenament i sistema de joc dels diferents equips del Club
– Disseny i seguiment de les planificacions d’entrenament
– Disseny i seguiment de les sessions d’entrenament
– Recopil-lació de totes les dades dels equips, jugadors, etc en suport informàtic
– Millora del procés de selecció de jugadors
– Anàlisi d’equips i jugadors rivals
– Gravació de partits i entrenaments
– Entrenaments específics i de tecnificació pels jugadors
– Entrenaments de porters
– Organització de campus de diferents esports

Podem oferir dos programes diferents:

a) Assessoraments als coordinadors
Consisteix en fer reunions periòdiques amb els coordinadors i entrenadors del Club per tal d’orientar-los en la seva tasca, així com fer un seguiment de la implementació de la metodologia de treball.

b) Gestió integral de la coordinació esportiva
Implica que assumim la gestió total de l’àrea esportiva del Club, sempre respectant la filosofia que la Junta Directiva ens demani.

A part de la gestió esportiva, també oferim els nostres serveis en altres àrees del Club :
– Àrea logística
– Àrea de comunicació:
– web
– xarxes socials
– revista
– Àrea de salut:
– fisioteràpia i osteopatia
– psicologia
– nutrició

– Àrea econòmica
– assessorament comptable i fiscal
– pla de màrqueting