Està demostrat que la pràctica esportiva fomenta les relacions interpersonals dins de l’empresa, millorant l’esperit de superació, la cohesió, la convivència i la motivació dels treballadors.
Hem dissenyat un programa d’esport i salut per empreses que considerem donarà beneficis tant als treballadors com a les empreses

Beneficis pels treballadors:
Millora de la salut i qualitat de vida
Prevenció contra les males postures i feines sedentàries
Conciliació de la vida personal i la professional

Beneficis per les empreses:
Fidelització del personal
Augment de la motivació i, per tant, de la productivitat
Millora de l’ambient laboral
Millora de la imatge corporativa

El programa d’activitats que els presentem pretén fomentar l’esport i l’activitat física dins l’àmbit laboral per tal que els treballadors adquireixin o mantinguin uns hàbits de vida saludables i millorin el seu estat d’ànim.
Volem que cadascuna de les activitats que proposem aportin als participants unes pautes bàsiques per millorar la seva qualitat de vida al mateix temps que fomentin una millor relació entre el personal de l’empresa per aconseguir una millor interrelació i un augment del rendiment
No ens volem limitar a oferir esport, volem oferir també salut i corporativisme

PROGRAMA D’ACTIVITATS

Tallers i Xerrades
Nutrició
Educació postural

Activitats dirigides
Entrenaments personals
Pilates
Ioga
Taitxí
Sortides de running

Tornejos o lligues internes
Padel
Futbol Sala / Futbol 7

I si com a empresa, ens voleu fer alguna proposta o petició de programa d’activitats, us escoltarem i ens adaptarem a les vostres necessitats