Oferim els nostres serveis a jugadors i jugadores, no només pel que fa a aspectes esportius, sinó de manera integral, vetllant per la seva evolució i progressió.

Assessorament personal:
– Suport i ajuda en els estudis o en la inclusió en el món laboral
– Suport i ajuda en la presa de decisions
– Relació amb els mitjans de comunicació
– Gestió de la imatge i marca personal: web i xarxes socials

Assessorament esportiu:
– Seguiment i gravació d’imatges a entrenaments i partits.
– Reunions per avaluar la progressió així com analitzar i corregir errades
– Assessorament extern: preparació física, fisioteràpia, nutrició,…